Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

118 views

รฟท. ยืนยัน สร้างชานชาลารถไฟแบบชานต่ำ ย้ำศึกษาดีแล้ว


การรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคม ชี้แจงถึงกรณีเกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงชานชาลาสถานีให้เป็นแบบชานสูงและชานต่ำภายในสถานีรถไฟต่าง ๆ ว่า ขณะนี้ รฟท. อยู่ระหว่างพิจารณาผลดีผลเสียประเด็นดังกล่าว ซึ่งข้อสรุปในเรื่องชานชาลาแบบชานสูงหรือชานต่ำต้องมีการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมความปลอดภัย งบประมาณดำเนินการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ขณะเดียวกันยังได้มีการนำประเด็นดังกล่าว สอบถามขอความเห็นจากสถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ผู้บริหารโครงการก่อสร้างของ รฟท. และหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม โดยร่วมกันพิจารณารูปแบบชานชาลาสถานีเพื่อให้ได้รับมุมมองที่กว้างขวาง และเป็นประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน

ล่าสุด ผู้สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างทางคู่จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้มีหนังสือแจ้งมายังการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า มีความกังวลในการปรับปรุงสถานีรถไฟให้เป็นชานชาลาสูงทั้งหมด เนื่องจากจะเป็นภาระงบประมาณจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานจริงของผู้โดยสาร ซึ่ง รฟท. ได้รวบรวมผลศึกษาและข้อมูลความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาให้เกิดความรอบคอบในทุกมิติ  ซึ่งจากการพิจารณาทั้งหมดต้องมีการศึกษาในทุก ๆ ด้าน

ทั้งนี้ ในส่วนของการรถไฟฯ การสั่งซื้อขบวนรถรุ่นใหม่เพื่อให้เหมาะสมและรองรับการให้บริการกับชานชาลาสูง 1.10 เมตร ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในการพัฒนาระบบรางของประเทศ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง จึงเสนอให้ก่อสร้างชานชาลาสูง 1.10 เมตร กับสถานีขนาดใหญ่ และสถานีขนาดกลางที่ขบวนรถโดยสารส่วนใหญ่ลดความเร็วเพื่อเตรียมหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานี ส่วนสถานีขนาดเล็ก ป้ายหยุดรถ และที่หยุดรถ ซึ่งขบวนรถส่วนใหญ่วิ่งผ่านควรเป็นชานชาลาที่มีความสูง 50 เซนติเมตร ที่ออกแบบให้สามารถปรับความสูงได้ในอนาคต โดยยึดหลักความปลอดภัยในการให้บริการ

ขณะเดียวกัน รฟท. ได้มีการนำเสนอประเด็นข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ รฟท. รับทราบในเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้หากมีการดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ ทั้งนี้จะต้องมีการนำข้อมูลเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อกำหนดนโยบายอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง

รฟท. ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน และข้อเน้นย้ำว่า รฟท. จะรวบรวมข้อมูลมาประกอบการพิจารณาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน อย่างรอบคอบก่อนหาข้อยุติในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *