Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

79 views

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันสื่อและรับมือข่าวลวงในภาวะวิกฤต COVID-19 “


สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยด้านการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “สื่อสารเพื่อชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom ซึ่งเมื่อวานนี้ (13 ก.ย.) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายของอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญ AEC เรื่อง “การสื่อสารในภาวะวิกฤตในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อรับมือภาวะวิกฤตในพื้นที่”

สำหรับวันนี้ ( 14 ก.ย.64 )  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสวนา เรื่อง  “ รู้เท่าทันสื่อและรับมือข่าวลวงในภาวะวิกฤต COVID-19 ”  โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักข่าว (เพจข่าวจริงประเทศไทย) ดร.พิมพ์รภัข ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริซ เนามัน ประเทศไทย  นายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสต์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินเสวนาโดยนายสุภนันท์  ฤทธิ์มนตรี นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทั้ง 130 คน จะได้ระดมสมองผ่านกิจกกรมกลุ่ม ( Breaking  Room ) และนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ภาวพวิกฤตที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม  ( JIC )


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *