Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

327 views

เตือน สายกินเนื้อ เจอ หมูปลอมเป็นวัว


จากการที่มีผู้ลักลอบนำเนื้อหมูปลอมแปลงให้เหมือนเนื้อวัวมาจำหน่ายให้ผู้บริโภค และมีการประกาศขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีลักษณะเป็นเนื้อแช่แข็ง ส่งไปยังร้านชาบู ร้านขายเนื้อวัวต่างๆ นั้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีดังกล่าว อาจทำให้ผู้บริโภคต้องรู้จักสังเกตวิธีการดูเนื้อวัวแท้ จะมีลักษณะสีแดงสด เนื้อแน่น ลายเส้นไม่หยาบ โดยให้ใช้นิ้วกดดู เนื้อจะยืดหยุ่น ไม่มีรอยบุ๋ม รวมทั้งต้องไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคู เพราะเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด

สำหรับเนื้อสัน ควรมีสีแดงสดและมีมัน ปรากฏอยู่เป็นจุดเล็ก ๆ ลักษณะของไขมันแตกง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวไม่มีเมือก เมื่อวางไว้จะมีน้ำสีแดงออกมา

ดังนั้น การเลือกซื้อเนื้อวัวแต่ละครั้ง ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ หรือสังเกตจากตราประทับบนหนังสัตว์ที่ชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือร้านที่มีใบรับรองของฮาลาล รวมทั้ง ควรสวมถุงมือหรือใช้ที่คีบเนื้อสัตว์ไม่สัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง และเมื่อนำเนื้อสัตว์มาปรุงเป็นอาหารควรทำให้สุกร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัย

“ทั้งนี้ สำหรับบุคคลที่มีการปลอมแปลงอาหาร ถือได้ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 การควบคุมอาหารตามมาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย ซึ่งอาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาหารปลอม

(1) อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใช้วัตถุอื่นแทนบางส่วน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่าออกเสียทั้งหมดหรือบางส่วน และจำหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น หรือใช้ชื่ออาหารแท้นั้น

(2) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใดและจำหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น

(3) อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใดๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความชำรุดบกพร่องหรือความด้อยคุณภาพของอาหาร”

ที่มา : กรมอนามัย


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *