Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

379 views

เปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เตรียมรับมือ PM2.5 ในช่วงวิกฤต


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งแถลงข่าวการดำเนินงานของศูนย์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและชมการปฏิบัติงานของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งขึ้น เพื่อบูรณาการด้านการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นกลไกหนึ่งภายใต้คณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดตามวิธีมาตรฐานและรายงานสู่สาธารณะ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณการจราจรสภาพอุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิกัดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า การประเมินและรายงานปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เชิงพื้นที่โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น

 การแจ้งเตือนประชาชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 วัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ในรูปแบบ War Room ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการยกระดับการดำเนินงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ คพ.ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมกำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ “ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ

สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ http://bangkokairquality.com

ส่วนสื่อสารองค์กร กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298 2065-69 โทรสาร 0 2298 5108


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *