Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

432 views

ทบ.เผยกรณีการโพสต์อาหาร นศท.เป็นเรื่องเข้าใจผิดเจ้าตัวขออภัยแล้ว ยืนยันดูแล นศท.ตามมาตรฐาน


ตามที่มีผู้โพสต์เรื่องอาหาร ของนักศึกษาวิชาทหาร ระบุจ่าย 1,300 บาท แต่ได้รับประทานอาหารไม่เพียงพอ เติมไม่ได้นั้น

ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้โพสต์และสถานที่ฝึกที่อ้างถึงคือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน จ.สุรินทร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบรวมห้วงเวลา 10วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

ภาพที่นำลงในสื่อออนไลน์เป็นภาพที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ที่นักศึกษาวิชาทหารได้รับประทาน ซึ่งหน่วยฝึกยืนยันว่าได้ดำเนินการประกอบเลี้ยงครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ ในแต่ละมื้อ คือ กับข้าว 2 อย่างและของหวาน 1 สำหรับ ค่าใช้จ่าย 1,300 บาทนั้น มิใช่ค่าอาหารอย่างเดียว แต่รวมทั้ง อุปกรณ์การเรียนการสอน วุฒิบัตรเครื่องหมายกระโดดหอ เป็นต้น

การโพสต์ดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้มีการประสานชี้แจงข้อมูลกับผู้โพสต์ จนเป็นที่เข้าใจ ทั้งนี้เจ้าตัวได้โพสต์ขออภัยที่ทำให้สังคมเข้าใจผิด ซึ่งเรื่องนี้คงจะยุติลงได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎข้างต้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนยืนยันว่า กองทัพบกให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ที่ผ่านมามีการปรับปรุงในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งหลักสูตร Active learning เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ การแต่งกาย ทรงผม ด้านจิตอาสา ปรับปรุงสถานที่ เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ยกระดับครูฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการดูแลด้านกายภาพและการประกอบเลี้ยงในช่วงการฝึกที่ถูกหลักโภชนาการ เพราะกองทัพบกตะหนักดีว่านักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังสำรองที่มีคุณภาพและเป็นอนาคตของชาติ การดูแลฝึกฝนเสริมสร้างอุดมการณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และสอดคล้องกับภาระหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *