Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

167 views

สรรพสามิต แจงการจ่ายเงินชดเชยและปรับโครงสร้างภาษีเพื่อช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบ


จากกรณีชาวไร่ยาสูบ ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้ช่วยติดตามทวงถามเรื่องเงินชดเชยและการชะลอการขึ้นภาษีบุหรี่ ซึ่งกรมสรรพสามิตเคยแจ้งว่า กำลังพิจารณาอัตราภาษีที่เหมาะสมและเป็นธรรม ส่วนเงินชดเชยรายได้จากการที่เกษตรกรถูกลดโควต้าฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 นั้น กรมสรรพสามิตแจ้งว่านายกรัฐมนตรีให้ชะลอการจ่ายเงินดังกล่าว เพราะภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รายละ 15,000 บาทแล้ว ชาวไร่ยาสูบก็อยู่ในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือนี้ด้วย 

หากมีความจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเพิ่ม การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องทำเรื่องเสนออีกครั้ง ทำให้กลุ่มชาวไร่ยาสูบมองว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลเกษตรกรอย่างเท่าเทียมเพราะรัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกลำไย อ้อย และมันสำปะหลัง โดยใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่เงินชดเชยโควต้าของชาวไร่ยาสูบ ใช้งบประมาณเพียง 160 ล้านบาท 

นอกจากนี้ การที่ชาวไร่ยาสูบต้องขาดรายได้ไปกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ก็เป็นผลมาจากความผิดพลาดของนโยบายรัฐบาลที่ขึ้นภาษีบุหรี่มากจนเกินไป ส่วนเรื่องการปลูกพืชทดแทน ที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งหา ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ จึงขอให้รัฐเร่งจ่ายเงินชดเชยที่ชาวไร่ยาสูบถูกลดโควตา และชะลอการขึ้นภาษียาสูบออกไป 2-3 ปี จนกว่าจะหาพืชทดแทนที่เหมาะสมได้ 

เรื่องนี้ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิตชี้แจงว่า ในฤดูกาลเพาะปลูก 2562/2563 กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการชดเชยชาวไร่ยาสูบ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทำให้การชดเชยล่าช้าออกไป ระหว่างนี้รัฐบาลได้มีการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงชาวไร่ยาสูบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็น 15,000 บาทต่อราย

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตกำลังหาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ ให้สอดคล้องกับทิศทางการบริโภคยาสูบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศต่อไป

สำหรับการปลูกพืชทดแทนนั้น กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อสรุปที่จะเสนอให้มีการเยียวยาเกษตรกรโดยเร็ว โดยจะประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นต้น เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายานี้ เพื่อสรุปผลการหาพืชทดแทนการปลูกยาสูบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *