Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

169 views

โพลสำรวจเผยประชาชน “รักในหลวง” ทรงงาน อยู่เบื้องหลังช่วยเหลือประชาชนและวิกฤตชาติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประชาชนรักในหลวง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,214 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ถามถึงความสำนึกและความรักของประชาชนต่อในหลวง พบว่า ร้อยละ 98.5 เชื่อว่า ประชาชนผู้ที่มีใจเป็นธรรม รักในหลวง รองลงมาคือร้อยละ 97.9 สำนึกว่า ในหลวง ทรงงานอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือประชาชนและวิกฤตชาติ เช่น ช่วย 13 ชีวิตเด็กที่ถ้ำหลวง แก้วิกฤตโควิด-19 แก้ปัญหาที่ทำกินของเกษตรกร และ โคกหนองนาโมเดล เป็นต้น

ขณะที่ ร้อยละ 97.4 สำนึกว่า ในหลวง ทรงเสี่ยงชีวิตและสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล นอกจากนี้ ร้อยละ 97.3 สำนึกว่า ในหลวง ทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์ เพื่อประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ และการศึกษา เป็นต้น และร้อยละ 96.9 สำนึกว่า ในหลวง ทรงรักประชาชนอย่างเท่าเทียม แม้แต่ในกลุ่มผู้มีอคติ ถูกยุยงปลุกปั่น ตามลำดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประชาชนรักในหลวง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,214 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
.
ถามถึงความสำนึกและความรักของประชาชนต่อในหลวง พบว่า ร้อยละ 98.5 เชื่อว่า ประชาชนผู้ที่มีใจเป็นธรรม รักในหลวง รองลงมาคือร้อยละ 97.9 สำนึกว่า ในหลวง ทรงงานอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือประชาชนและวิกฤตชาติ เช่น ช่วย 13 ชีวิตเด็กที่ถ้ำหลวง แก้วิกฤตโควิด-19 แก้ปัญหาที่ทำกินของเกษตรกร และ โคกหนองนาโมเดล เป็นต้น
.
ขณะที่ ร้อยละ 97.4 สำนึกว่า ในหลวง ทรงเสี่ยงชีวิตและสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล นอกจากนี้ ร้อยละ 97.3 สำนึกว่า ในหลวง ทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์ เพื่อประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ และการศึกษา เป็นต้น และร้อยละ 96.9 สำนึกว่า ในหลวง ทรงรักประชาชนอย่างเท่าเทียม แม้แต่ในกลุ่มผู้มีอคติ ถูกยุยงปลุกปั่น ตามลำดับ
.

เมื่อจำแนกแบ่งเป็นกลุ่ม เยาวชน และ กลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชน พบส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่ม มีความสำนึกและความรัก ในหลวง โดยร้อยละ 95.9 ของกลุ่มเยาวชน และร้อยละ 98.7 ของกลุ่มไม่ใช่เยาวชน เชื่อว่า ประชาชนผู้ใจเป็นธรรม รักในหลวง

สิ่งที่น่าพิจารณา ร้อยละ 98.6 อยากเห็น ประชาชนพิจารณาแยกแยะเรื่องส่วนตัวของประชาชนแต่ละคนเอง ว่าเป็นอย่างไร และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.1 อยากเห็น ประชาชนผู้มีสัมมาทิฏฐิ จิตใจบริสุทธิ์เป็นกลางแท้จริง ต่อต้านข่าวใส่ร้าย ต่อต้านการคุกคามในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชน

ผอ.ซูเปอร์โพล ระบุด้วยว่า ผลโพลชี้ชัดว่า “ประชาชนรักในหลวง” ส่วนที่เหลือคือคนส่วนน้อยที่เห็นต่าง แต่ต้องให้ความสำคัญความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติของกลุ่มคนเห็นต่างด้วยจะประมาทไม่ได้ เพราะคนส่วนน้อยกำลังใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือยุยงปลุกปั่นทำคนไทยแบ่งเป็นสองขั้ว สร้างความแตกแยกของคนในชาติ ถ้าปล่อยไว้จะเป็นปัญหาที่ลุกลามบานปลายได้ โดยผลโพลสุ่มสำรวจกับคนในโลกความเป็นจริง ไม่ใช่คนในโลกโซเชียล จึงเป็นเสียงของคนที่มีตัวตนแท้จริงไม่ใช่คนอวตารในโลกโซเชียล


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *