Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

215 views

เตือน 12 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง คลื่นลมแรง วันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค.นี้


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสาน 12 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 12 จังหวัด ได้แก่ 

ชุมพร (อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก) 

สุราษฎร์ธานี (อำเภอวิภาวดี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอคีรีรัฐนิคมอำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย อำเภอ บ้านนาสาร อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอชัยบุรี อำเภอเวียงสระ อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอบ้านตาขุน) 

นครศรีธรรมราช (อำเภอลานสกา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอชะอวด อำเภอพระพรหม อำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอทุ่งสง อำเภอพิปูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปากพนัง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอช้างกลาง อำเภอฉวางอำเภอนาบอน อำเภอขนอม อำเภอบางขัน และอำเภอทุ่งใหญ่) 

พัทลุง (อำเภอเขาชัยสน อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอมอำเภอศรีบรรพต อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน อำเภอควนขนุน และอำเภอกงหรา) 

สงขลา (อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียงอำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอเทพา อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา) 

ปัตตานี (อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอมายอ อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอแม่ลาน และอำเภอปะนาเระ) 

ยะลา (อำเภอรามัน อำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปีนัง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอธารโต อำเภอเบตงและอำเภอกาบัง) 

นราธิวาส (อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอตากใบ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะอำเภอรือเสาะ อำเภอสะไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอจะแนะ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน และอำเภอศรีสาคร) 

ระนอง (อำเภอกระบุรี) 

พังงา (อำเภอเกาะยาว) 

ภูเก็ต (อำเภอเมืองภูเก็ต) 

กระบี่ (อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอลำทับ และอำเภอเหนือคลอง) 

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 


ทั้งนี้ สั่งการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ริมแม่น้ำลำคลอง ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล อีกทั้งจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ตลอดจนประสานหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการรับรู้และแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์ภัย แนวทางการปฏิบัติตน และการอพยพไปยังจุดปลอดภัยผ่านทุกช่องทาง รวมถึงเน้นย้ำให้ดูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *