Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

233 views

สอศ.แจงหนังสือเรียนหลักสูตร ปวส. มิได้มีการบังคับใช้ พร้อมทบทวนการใช้หนังสือเรียนในหลักสูตร


กรณีผู้ใช้งานทวิตเตอร์จำนวนมากแชร์ภาพและวิจารณ์แบบเรียนชื่อ “ชีวิตกับสังคมไทย” เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยพบว่ามีหัวข้อหนึ่งที่ระบุว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีชนชั้น และระบุว่า นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เป็นชนชั้นสูง ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าเป็นการปลูกฝังแนวความคิดสังคมมีชนชั้น เพราะเหตุใดจึงปลูกฝังให้ยอมรับถึงความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม และแบบเรียนดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากกระทรวงศึกษาธิการมาได้อย่างไร

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า หนังสือเรียนในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มิได้มีการบังคับใช้ ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกหนังสือ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในบริบท ชุมชนมาเป็นบทเรียน ตามหลักสูตรได้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสมรรถนะของรายวิชาที่เป็นแกนของหลักสูตร และแผนการสอน รวมถึงการพิจารณาเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสม

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในหลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ที่มีจุดประสงค์รายวิชา และสมรรถนะ แกนกลาง ประกอบด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย สามารถวิเคราะห์และประเมิน การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของไทย โดยครูผู้สอนสามารถเลือกใช้หนังสือต่างๆ  ประกอบการเรียนได้  โดยให้มีวัตถุประสงค์และสามารถสร้างสมรรถนะได้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยบางเนื้อหาที่มีความไม่ถูกต้อง เหมาะสม ก็มิได้นำมาเป็นบทเรียน ทั้งนี้ก็จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน โดยเชื่อมโยงกับแผนการสอน  และในแต่ละรายวิชา ของหลักสูตร ปวส. จะมีหนังสือเรียนที่หลากหลาย และแต่ละบทเรียน ก็มิได้บังคับหรือจำเป็นจะต้องใช้หนังสือเรียนเพียงเล่มเดียว สามารถใช้หนังสือหลายเล่มประกอบกัน รวมถึงสามารถนำบริบท ชุมชนมาร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะกำหนดการหารือ ร่วมกับบริษัทผู้พิมพ์ผู้โฆษณา กองบรรณาธิการ และผู้เขียน พร้อมทั้งจะให้มีการทบทวนในเรื่องของการใช้หนังสือเรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยนำแนวคิดและกระบวนการในการคัดเลือกหนังสือเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้ใช้หลักสูตร เป็นผู้ตรวจประเมิน และผ่านการกลั่นกรองจากคณะภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน) เป็นผู้คัดเลือกหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนมาปรับใช้ในการคัดเลือกหนังสือเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ต่อไป


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *