Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

117 views

เลือกตั้ง นายก อบจ.อย่างไรให้ปลอดภัยกับข้อปฏิบัติให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19


การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด “นายก อบจ.” และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ “ส.อบจ.” ที่เกิดขึ้นในวันนี้ (20 ธ.ค.) ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ในประเทศยังพบมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการการดำเนินการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้

ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

1 เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัย เฟสชิลด์และถุงมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ข้อปฏิบัติของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ

1 ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวมใส่หน้ากากอนามัย

2 เว้นระยะห่าง 2 เมตร

3 ตรวจวัดอุณหภูมิ

4 จัดคูหาลงคะแนนพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไข้ เป็นหวัด หรือไอ

5 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง และก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

นอกจากนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำ 5 มาตรการ สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน การเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยตามรายงานของเว็บไซต์เดอะสแตนดาร์ด คือ

ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

1 กำหนดจุดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนเข้าคูหาและหลังออกจากคูหา พร้อมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็กอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ และหากพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป

2 ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3 จัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน

4 ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง

5 ให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ก่อนเข้ารับบริการในหน่วยเลือกตั้ง

ข้อปฏิบัติของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ

1 ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2 สวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการล้างมือ

3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

4 กลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย

5 สังเกตตนเองและคนรอบข้าง หากมีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ควรพบแพทย์ทันที


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *