Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

133 views

“ดอยอ่างขาง” โครงการในพระราชดำริ จากไร่ฝิ่น สู่ความยั่งยืน


ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว จ.เชียงใหม่ เรียกได้ว่าเป็นดินแดนสุดแสนโรแมนติก และเป็นดอยยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชอบไปเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ “ดอยอ่างขาง” ตั้งอยู่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 17.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส สามารถไปสัมผัสอากาศเย็น ๆ ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงหนาว ๆ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

คำว่า “อ่างขาง” ในภาษาเหนือ หมายถึง อ่างรูปสี่เหลี่ยม ตามลักษณะของดอยนี้ ตรงกลางของอ่างขาง เดิมเป็นภูเขาสูง แต่เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง ในอดีตเป็นพื้นที่ไร่ฝิ่น ซึ่งต่อมาในปี2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อที่ดินในบริเวณดอยอ่างขางเป็นสถานีวิจัย ศึกษาทดลองพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่น

นอกจากจะเป็นสถานีวิจัยรวบรวมคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ แล้วยังมีงานผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากแปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายในสถานีฯ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา ในการเพาะปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร

ไม่เพียงเท่านั้น สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ยังได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

พ.ศ. 2537 โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNDCP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น แต่ปลูกพืชอื่นแทน จึงกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก

ทุกวันนี้ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยภายในสถานีฯ มีจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ สวนแปดสิบ, สวนหอม, สวนบอนไซอ่างขาง, แปลงไม้ผลตามฤดูกาล ส่วนกิจกรรมก็หลากหลาย เช่น ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ , เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *