Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

270 views

ข่าวบิดเบือน! หากไม่ระบุชื่อผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด และเงินค่าทำศพ ทายาทจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน


ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หากไม่ระบุชื่อผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด และเงินค่าทำศพ ทายาทจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน!!

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่าหากข้าราชการไม่ทำเรื่องไว้ใน ก.พ.7 ไม่ทำเอกสารระบุชื่อผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด และเงินค่าทำศพไว้ เงินจะตกเป็นของแผ่นดิน แม้แต่ทายาท (คู่สมรส บุตร บิดามารดา) ก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเช่นกัน ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า ทายาท (คู่สมรส บุตร บิดามารดา) เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย หากไม่มีการระบุชื่อไว้ก็ยังคงได้รับเงินตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีบำเหน็จตกทอด เมื่อข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเสียชีวิต กฎหมายให้พิจารณาว่า ผู้ตายมีบุตร คู่สมรส บิดามารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ามีจึงจะแบ่งเงินให้แก่ทายาทเท่าที่มีอยู่นั้นตามส่วนที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าทายาทไม่มีชีวิตเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวให้ดูต่อไปว่าผู้ตายได้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อให้ใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเอาไว้หรือไม่ ถ้ามีการทำหนังสือไว้ ให้จ่ายเงินแก่บุคคลนั้น หากไม่ได้ทำหนังสือหรือเคยทำแต่บุคคลนั้นได้เสียชีวิตแล้ว สิทธิจึงจะถูกระงับตามที่กฎหมายกำหนด

และสำหรับกรณีเงินช่วยค่าทำศพ 3 เดือน กฎหมายให้พิจารณาว่าผู้ตายทำหนังสือระบุชื่อผู้รับสิทธิไว้หรือไม่ ถ้ามีก็จ่ายเงินให้กับบุคคลนั้น แต่ถ้าไม่มี จึงจะพิจารณาว่าผู้ตายมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็จ่ายให้กับคู่สมรส แต่ถ้าไม่มีก็พิจารณาต่อไปว่าผู้ตายมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็จ่ายให้กับบุตรไป แต่ถ้าไม่มีก็พิจารณาต่อไปว่าผู้ตายมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็จ่ายให้กับบิดามารดาไป หากบุคคลข้างต้นเสียชีวิตทั้งหมด เงินจำนวนนี้จะถูกส่งคืนสู่คลัง เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *