Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

99 views

ทส. สั่งตรวจสอบโรงงานน้ำตาล อ.พิมาย ก่อมลพิษ


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรณีชาวบ้านกว่า 50 คน ร้องเรียนความเดือดร้อนจากกิจการโรงงานน้ำตาล บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ก่อมลพิษเสียงดัง ควันดำและฝุ่นจากกากอ้อย ทั้งกลางวันและ กลางคืน ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. ได้รับทราบและมีข้อสั่งการกรณีที่ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนขอให้เร่งรัดเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วน หากยังไม่สามารถเข้าช่วยเหลือก็ให้โทรประสานชาวบ้านว่าเรารับทราบเรื่องแล้ว และจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือในโอกาสแรกที่กระทำได้ ให้พึงระลึกเสมอว่าทุกข์ของชาวบ้านคืองานของเรา ใส่ใจติดตามโดยใกล้ชิด กรณีที่ราษฎรเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหายมากให้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง

นายอรรถพล กล่าวว่า หลังการรับเรื่อง หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม คพ.โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (สสภ.11/นครราชสีมา) ได้ลงพื้นที่ประสานชาวบ้าน ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และล่าสุด (2 ก.พ. 2564) ได้ร่วมการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายชรินทร์ ทองสุข) เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน. อำเภอพิมาย สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา สนง.สาธารณสุขอำเภอพิมาย ผู้แทนบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด อบต.หนองระเวียง ตำรวจภูธรอำเภอพิมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสื่อมวลชน รวม 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

1) ให้ สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงาน EIA เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

2) ให้ สสอ. พิมาย ตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และประสานรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพของประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด

3) สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะออกคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บและขนส่งกากอ้อย รวมทั้ง กรมโรงงานให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศหลังปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ

4) คพ. จะตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในวันที่ 3 ก.พ. 2564 เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
และรายงานผลการตรวจสอบให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาทราบ

5) ให้โรงงานทำแผนแก้ไขปัญหาและแผน CSR ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ (8 ก.พ. 2564)

หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม คพ. โดย สสภ. 11 ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่จะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ดูแนวทางการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจุดตรวจวัดทั้งอากาศ เสียง และกลิ่น ตามแนบท้าย EIA แนวทางการทำ Buffer ที่ไม่กระทบชุมชน และแนวทางการเทกองกากชานอ้อย ให้คำปรึกษาการทำแผน CSR และการช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ได้รับผลกระทบ นายอรรถพล กล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *