Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

452 views

❌ข่าวปลอม❌ ประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อเสียชีวิตจะได้สิทธิรับเงินจาก พม. จำนวน 2,000 บาท


ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับเรื่อง ประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อเสียชีวิตจะได้สิทธิรับเงินจาก พม. จำนวน 2,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น ❌เป็นข้อมูลเท็จ❌

กรณีการโพสข้อความที่ระบุว่า สิทธิที่คนไทยควรรู้และควรได้รับ คือ เมื่อประชาชนคนไทยทุกคนเสียชีวิต จะมีสิทธิรับเงินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์คนละ 2,000 บาท ทางปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตาม “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี” ระบุว่า มีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ คนละ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย อีกทั้งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศพ ต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร โดยนำเอกสารประกอบการยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ มีดังนี้1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบ้านอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ4. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีโดย สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร. 1300


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *