Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

163 views

“คลัง” โต้ รัฐบาลกู้เงินแก้โควิด 1 ล้านล้านบาท ไม่ใช่ 1.9 ล้านล้านบาท


❌❌ข้อกล่าวหา ❌❌

ทั้งที่รัฐบาลไทยกู้เงินมือเติบ 1.9 ล้านล้านบาท ถือว่ามากสุดในภูมิภาคอาเซียน คิดเป็น 13% ของ GDP แต่ผลทีได้คือเศรษฐกิจเจ๊งมากสุดในเอเชีย กระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ 6 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของ GDP และทำเงินหายไป 1.3 ล้านล้านบาท

==================

✅ความจริง✅

รัฐบาลกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด 1 ล้านล้านบาท ไม่ใช่ 1.9 ล้านล้านบาท

เงินกู้โควิด 1 ล้านล้านบาทนั้น ปัจจุบันได้อนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านสาธารณสุข จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 19,698 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด รอบที่ 1 ประมาณ 41 ล้านราย และรอบที่ 2 ประมาณ 40.37 ล้านราย วงเงินประมาณ 577,059 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มเปราะบาง แรงงานประกันสังคม ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าชุมชน ตลาดสด รถแท็กซี่ รถตู้ให้บริการ จักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อเครื่อง รถสองแถว เรือโดยสาร ร้านนวด ร้านทำผม หอพัก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีเงินกู้ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 232 โครงการ วงเงิน 133,121 ล้านบาท โครงการสำคัญ ๆ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 14.7 ล้านคน มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1.3 ล้านแห่ง ได้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ ตลาดสด กลุ่มหาบเร่ แผงลอย ร้านค้าเล็ก ๆ ในชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศอีกด้วย โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ วงเงิน 15,000 ล้านบาท

อ้างอิง

-กระทรวงการคลัง

-สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *