Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

326 views

ข่าวดี‼ MEA รับซื้อไฟฟ้า บ้านที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


 ข่าวดี‼ MEA รับซื้อไฟฟ้า บ้านที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  •  MEA รับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อใช้เองแล้ว ยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้กับ MEA ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลาสัญญา 10 ปี
  • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
  •  สร้างรายได้ ลดรายจ่าย แถมช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกด้วย
  •  เข้าร่วมโครงการได้จนถึง ธันวาคม 2563 นี้
  •  เปิดรับสมัครจำนวน 30 เมกะวัตต์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://spv.mea.or.th ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  MEA Call Center 1130 และ MEA Social Media ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง