Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

155 views

สธ. แจ้งผู้เข้าชมคอนเสิร์ต “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ตรวจ โควิด- 19 ฟรี ! 4-5 ส.ค.นี้


จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้อง “เจนนี้ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่จัดแสดงเมื่อวันที่ 25 ก.ค.63 ในงานประเพณี ดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งนายอำเภอชะอวดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดี ฐานความผิดตามมาตรา 9 และมาตรา 18 แห่งพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 นั้น

  • ล่าสุด วันนี้ ( 4 ส.ค.63) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธฺบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรม ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้พิจารณาดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกให้กับผู้ที่เข้าขมคอนเสิร์ตในวันดังกล่าว โดยสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ได้ฟรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยจัดเตรียมนำรถรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกให้กับประชาชนที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าวที่อาจจะมีความกังวลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ได้
  • “กรณีคอนเสิร์ตนี้ไม่เหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นที่จ.ระยองซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19ในพื้นที่

แต่กรณีที่ อ.ชะอวด ไม่ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน แต่เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างมาก เพราะมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามที่รัฐกำหนด จึงจำเป็นต้องเข้าไปเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่ และการดำเนินการเช่นนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานสำหรับทุกกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ แต่จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

  • ทั้งนี้ ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ที่มีการฝ่าฝืนไม่ทำตามมาตรการที่รัฐกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง