Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

339 views

กต. ย้ำ ‼️ ไทยมี พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ยืนยัน การใช้แรงงานลิง เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น


นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม หรือ PETA นำเสนอรายงานเรื่องการที่ประเทศไทยใช้ลิงในการเก็บมะพร้าว โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ เร่งทำความเข้าใจกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะต่อผู้บริโภคและผู้นำเข้าสินค้าไทย รวมทั้ง ให้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) อย่างใกล้ชิด

  • เน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญแก่การดูแลสวัสดิภาพของลิง ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
  • พร้อมยืนยันว่า การใช้แรงงานลิงในบางพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยนั้น เป็นไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ที่ต้องการความมีประสิทธิภาพและทันสมัย
  • นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย จะพัฒนาแนวทางการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม รวมทั้ง ข้อร้องเรียนและพร้อมดำเนินคดีหากพบความผิด
  • ในชั้นนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่หลายแห่ง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว เช่น
  •  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ชี้แจงกับสาธารณชนและสื่อท้องถิ่น ประเด็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะพร้าว หรือผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของไทย
  •  ขณะที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอให้ทีมประเทศไทยร่วมกันชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรทุกรายด้วยแล้ว รวมทั้งจะได้เข้าพบกับผู้บริหารธุรกิจร้านค้าและบริษัทผู้นำเข้ารายใหญ่เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมด้วย
  •  ส่วนกรณีห้างสรรพสินค้าในเยอรมนีบางแห่งจะร่วมแบนกะทิจากไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด และจะเดินหน้าชี้แจงภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเยอรมนีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง