Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

132 views

กอศ. สั่งปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งในจังหวัดระยอง แต่ยังเรียนผ่านระบบออนไลน์


  • นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า จังหวัดระยองมีสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็น
  • สถาบันอาชีวศึกษารัฐ จำนวน 5 แห่ง
  • สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 6 แห่ง  
  • ได้สั่งการให้ทุกสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง หยุดจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (14 ก.ค.) เป็นต้นไป แต่นักศึกษายังคงเรียนตามปกติผ่านระบบออนไลน์ที่จัดการเรียนการสอนในช่วงที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตาม จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความสะอาดสถาบันอาชีวศึกษาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง