Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

171 views

งาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้าทั้งประเทศ 12-31 ส.ค.นี้


เตรียมจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้าทั้งประเทศ 12-31 ส.ค.นี้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้างค้าส่ง ค้าปลีกท้องถิ่นรายใหญ่ของประเทศ จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ครั้งที่ 15 เพื่อลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 ในเบื้องต้น ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าส่งค้าปลีก พร้อมให้ความร่วมมือในการปรับลดราคาสินค้า โดยกำหนดจัดในวันที่ 12 – 31 ส.ค. 2563 ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยลดราคาสูงสุดกว่า 50% ถือว่าพิเศษกว่าทุกปี เพราะเป็นวาระครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ด้วย

 การจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีร้านในเครือข่ายกว่า 20,000 แห่ง พร้อมที่จะเข้าร่วมมหกรรมลดราคาสินค้าในครั้งนี้ด้วย จะช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก กระจายไปถึงมือประชาชนในพื้นที่ระดับตำบลและหมู่บ้าน สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ร้านค้าส่งค้าปลีกที่ยืนหยัดอยู่คู่ชุมชน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง