Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

162 views

ข่าวดี ❗ จองคิวล่วงหน้า เที่ยวอุทยานแห่งชาติ…แบบ New Normal ได้แล้ว


1 ก.ค.นี้ อุทยานแห่งชาติฯ 127 แห่ง (ข้อมูล 22 มิ.ย.63) จะเปิดให้บริการตามช่วงเวลาปกติ พร้อมจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแตกต่างกันไปในแต่ละอุทยานแห่งชาติ

สำหรับจะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ (คิวคิว) ได้ทั้ง

  • iOS
  •  Android

นักท่องเที่ยวจะต้อง Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ
 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้า สามารถเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติได้ตามปกติ แต่จะให้สิทธิกับผู้ที่ทำการจองผ่านทางแอปพลิเคชันก่อน

หากผู้จองคิวล่วงหน้าไม่มาตามเวลาจอง เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวได้ในรูปแบบร้อยละ 70 และ 30
คือ

  • นักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชัน 70%
  • ส่วนอีก 30% คือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

ที่มา ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง