Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

170 views

สธ.บรรจุข้าราชการด่านหน้าโควิด 19 ล็อตแรก พร้อมกันทั่วประเทศ


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ใน 13 สายงาน อาทิ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าต่อสู้โควิด 19 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทิน กล่าวอีกว่า  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน วันที่รอคอยมาถึง สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ มาจากผลงาน คุณงามความดี ที่ทุกท่านได้เสียสละทำงานในภาวะวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 จนทุกฝ่ายเห็นผลงานและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน เมื่อได้บรรจุแต่งตั้งแล้ว ขอให้ตั้งใจทำงานเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบรรจุข้าราชการในครั้งนี้ เป็นไปตามมติ ครม. กพ. และคปร. ส่วนในเฟส 2 จะบรรจุแต่งตั้งในเดือนสิงหาคม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง