Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

136 views

1 ก.ค. นี้ เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ Back to Healthy School


1 ก.ค. นี้ เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ Back to Healthy School

คุณครูทุกโรงเรียน  เราพร้อมกันนะคะ กับภารกิจ #ครูยุคใหม่ในนิวนอร์มอล

  • ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • คอยเตือนเรื่องล้างมือ
  • จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง
  • ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบ่อย ๆ
  • ลดการแออัด และกิจกรรมรวมกลุ่ม

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง