Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

149 views

ผลประเมินไทยชนะ การ์ดตก กระตุ้นตลาด-ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้าเข้มงวด


นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้งานแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ว่า ผลการประเมินของประชาชนที่เข้ารับบริการในกิจการ/กิจกรรม 24 กิจการ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในแต่ละด้าน ได้แก่

การทำความสะอาดร้านค้า สวมหน้ากาก จุดบริการล้างมือ การเว้นระยะห่าง พบว่า 5 กิจการ/กิจกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) คือ

  1. ตลาด ตลาดนัด ตลาดค้าส่ง หาบเร่ แผงลอย มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน
  2. ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ 4.91 คะแนน
  3. การจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 4.91 คะแนน
  4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 4.91 คะแนน
  5. ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 4.92 คะแนน

ทั้งนี้ จะเห็นว่าคะแนนลดลงเมื่อเทียบการช่วงแรกของการผ่อนคลายมาตรการ จึงอยากกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ต้องตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางที่ ศบค.กำหนด ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ การเว้นระยะห่าง การลดความแออัด และการลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านไทยชนะ เพราะเมื่อหย่อนยานลงไป การเปิดประเทศหรือผ่อนคลายในระยะต่อไปจะกลายเป็นข้อกังขาถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของประเทศไทยได้

สำหรับภาพรวมการใช้งานไทยชนะนั้น จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีผู้ใช้งานทั้งสิ้น 30,792,286 คน มีกิจการ/ร้านค้าลงทะเบียน 230,768 ร้าน สัดส่วนการเช็คอิน/เช็คเอาท์ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะร้อยละ 55.6 ผ่านแอปพลิเคชันร้อยละ 86.7 โดยมีผู้ดาวน์โหลดใช้งาน 424,077 คน

  • 5 จังหวัดที่มีสัดส่วนการประเมินกิจการ/กิจกรรมสูงสุดพบว่า จังหวัดปทุมธานีมีผู้ประเมินร้อยละ 79, นครปฐม ร้อยละ 76, กรุงเทพฯร้อยละ 76, นนทบุรีร้อยละ 75 และชลบุรีร้อยละ 74
  • ส่วนการร่วมกันประเมินร้านค้าและกิจกรรมจากประชาชน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นในมาตรการที่กำหนดไว้ เป็นส่วนสำคัญในการร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19

สำหรับการผ่อนคลายในระยะที่ 5 จะมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ยืนยันว่า การลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันไทยชนะยิ่งมีความจำเป็น เพราะเมื่อเกิดการระบาดจะช่วยในการติดตามควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี โดยจะติดต่อตรงส่วนตัวไปยังผู้ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ที่พบการระบาด ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

พร้อมย้ำว่า ข้อมูลใช้เพื่อการควบคุมการระบาดของโควิด 19 เท่านั้น ส่วนปัญหาเรื่องข้อความสแปมไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้งานระบบ iOS ขณะนี้ ได้ประสานเจ้าของระบบดำเนินการแก้ไขแล้ว และอยู่ระหว่างติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง