Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

141 views

ข้อปฏิบัติสำหรับบุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน และอาศัยร่วมบ้านกับผู้สุงอายุ


ข้อปฏิบัติสำหรับบุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน และอาศัยร่วมบ้านกับผู้สุงอายุ

  1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน 
  2. เมื่ออยู่นอกบ้าน/ที่ทำงาน ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง 
  3. ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร
  4. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด 
  5. ทุกครั้งที่กลับจากข้างนอก ล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ สระผมทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง