Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

288 views

กรมที่ดิน เปิดบริการรูปแบบใหม่บนแอปพลิเคชันไลน์ ปลอดภัยจากโควิด -19


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดิน เห็นสำคัญในการให้บริการประชาชนอย่างราบรื่นควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงเปิดบริการรูปแบบใหม่ (New Normal) บนแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการ 6 ด้าน ได้แก่

  1. การนัดหมายทำธุรกรรมล่วงหน้า ผ่านระบบ LINE Official Account ของสำนักงานที่ดิน โดยสามารถนัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง กับสำนักงานที่ดินที่ต้องการไปทำธุรกรรมได้ทั่วประเทศ ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedin
  2.  การคำนวณภาษีที่ดิน สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการทำนิติกรรมต่าง ๆ เช่น ขาย ขายเฉพาะส่วน ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง หรือเช่า ได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน
  3. การตรวจสอบราคาประเมิน สามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของตนเองได้ทั่วประเทศ จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์
  4. การค้นหารูปแปลงที่ดิน สามารถตรวจสอบตำแหน่ง ภาพแปลงที่ดิน สภาพแวดล้อมที่ดินข้างเคียง ข้อมูลผังเมือง เส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว และตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้อง
  5. การค้นหาประกาศกรมที่ดิน สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทยเพื่อการรักษาสิทธิ์ในที่ดิน บนเว็บไซต์ e-LandsAnnoucement
  6. การร้องทุกข์ร้องเรียน

สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินด้วยระบบ E-Contact DC ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน จากโทรศัพท์มือถือของท่านได้ทันที ผ่านระบบ LINE Official Account : TeedinDEE

สำหรับบริการทั้ง 6 ด้าน เปิดให้บริการแล้ววันนี้

สามารถใช้บริการผ่าน LINE Official Account เพียงแอดไลน์ไอดี : @teedin (มี @ด้วย)

หรือคลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้ที่ : https://lin.ee/xHXz6SG

สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ New Normal ของกรมที่ดิน สะดวกสบาย ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง