Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

406 views

สธ. บรรจุข้าราชการด่านหน้าโควิด 19 พร้อมดีเดย์รอบแรก 29 มิ.ย. นี้


กระทรวงสาธารณสุข บรรจุข้าราชการใหม่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 รอบแรกในกลุ่มบุคลากรผู้ให้บริการด่านหน้า ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และจะบรรจุรอบต่อไปในเดือนกันยายน 2563

ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานการประชุม อกพ. กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาการบรรจุข้าราชการใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่าน เห็นความสำคัญของบุคลากรสาธารณสุข จึงได้จัดสรรตำแหน่งให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิด 19

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ที่ประชุมวันนี้ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การบรรจุข้าราชการตามที่ ครม. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้างาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานโควิด 19 โดยบรรจุรอบแรกในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และจะทยอยบรรจุให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบต่อไปในเดือนกันยายน 2563

ดร.สาธิต กล่าวอีกว่า  ได้มอบกองบริหารทรัพยากรบุคคลให้สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรว่า การจัดสรรครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพ. และคปร.กำหนด และมอบให้อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทุกเขตสุขภาพ กำกับติดตามการจัดสรรให้มีความเป็นธรรม เนื่องจากตำแหน่งที่ได้รับครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษจากการต่อสู้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในส่วนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะหารือกับ กพ. และคปร. เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง