Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

207 views

เตือน‼️ อันตราย ใช้อุปกรณ์แคะหู เสี่ยงหูอักเสบ


พันเอกหญิง ร.ศ.ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการ รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า การใช้ไม้หรือสำลีหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในช่องหู มีอันตราย สามารถทำให้เกิดช่องหูหรือแก้วหูอักเสบ แม้ว่าจะสามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนก็ตาม และในช่วงเวลาที่ผ่านมา โสต ศอ นาสิกแพทย์ ได้พบผู้ป่วยที่มีวัสดุแคะหูหลุดหักอยู่ในช่องหู รวมทั้งอาการช่องหูบวมอักเสบจากอุปกรณ์ดังกล่าว

ปกติขี้หูสามารถหลุดลอกและเลื่อนออกมาได้เองตามธรรมชาติ การใช้สำลีพันปลายไม้จะยิ่งเป็นการผลักขี้หูเข้าไปอุดตันในช่องหูชั้นลึก และถ้าวัสดุมีความแข็ง จะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อช่องหูและเกิดเชื้อราได้ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและมีมาตรฐานทางการแพทย์

หากมีปัญหา หูอื้อ ไม่ได้ยิน อาจเกิดจากสาเหตุได้หลากหลาย ไม่ใช่เพียงขี้หูอุดตัน บางสาเหตุต้องรีบรักษา จึงควรพบโสต ศอ นาสิกแพทย์ ตรวจวินิจฉัยเป็นการดีที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง