Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

207 views

1 ก.ค.นี้ เปิดเทอม ขนส่งหนาแน่น ประชาชนต้องป้องกันตัวเองมากขึ้น และควรเผื่อเวลาเดินทาง


พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า หลังผ่อนคลายระยะที่ 4 ประชาชนเริ่มกลับมาทำงานตามปกติ วันที่ 1 ก.ค.นี้ จะเปิดเทอมทุกระดับชั้น คาดว่าความหนาแน่นผู้คนออกมาใช้ขนส่งสาธารณะจะเพิ่มขึ้น ไม่ว่ารถเมล์ เรือ หรือรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ตามประกาศ ศบค.ฉบับที่ 5/2563 เรื่องการโดยสารสาธารณะ กำหนดให้มีความหนาแน่น 70% ของผู้โดยสารรวมทั้งหมด เชื่อว่าในชั่วโมงเร่งด่วนความหนาแน่นน่าจะมากกว่าที่กำหนดไว้ จึงขอให้ประชาชนป้องกันตัวเอง โดยควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปิดให้ครอบคลุมทั้งปากและจมูก ควรพกแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือเสมอหลังสัมผัสจุดเสี่ยง และควรลดการสัมผัสในพื้นที่สัมผัสร่วม หากต้องสัมผัสจริงๆ ควรล้างมือและไม่ควรนำมือมาแคะแกะเกาตา จมูก

การเดินทางควรเผื่อเวลาการเดินทาง หากเห็นว่ามีความหนาแน่นในระบบขนส่งสาธารณะอาจรอก่อนและคอยรอคันถัดไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง