Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

221 views

จัดระเบียบชายหาดใหม่ ใช้ประโยชน์หลากหลาย เรียนรู้ ปรับตัว แบบ New Normal


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้มีการจัดระเบียบชายหาดใหม่ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่เกิดความแออัดและปลอดภัยจากการแพร่หรือไปรับเชื้อโควิด-19

โดยจัดระเบียบพื้นที่ให้ชัดเจน มีโซนสำหรับประชาชนพักผ่อน รับประทานอาหาร ให้มีร้านหรือสามารถขายอาหารได้ พร้อมจัดให้มีพื้นที่ว่างที่ประชาชนสามารถปูเสื่อ หรือนำเก้าอี้เล็กมาตั้ง เพื่อรับประทานอาหารกันเองในครอบครัว รวมทั้งพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชายหาด กีฬาทางน้ำ ทางเรือ

ทั้งหมดนี้ต้องเน้นถึงความปลอดภัย ไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกัน รวมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ชายหาด ตั้งแต่บริเวณภายนอก ควบคุมการจราจร หากพบเห็นว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวดูคับแคบหรือหนาแน่นไป ก็ให้พิจารณาใช้ชายหาดอื่นๆ ใกล้เคียงได้โดยต้องมีมาตรการเช่นเดียวกัน ให้กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวฯ และองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการช่วยกันดูแลบริหารจัดการขยะโดยรอบบริเวณดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามการทำกิจกรรมใดๆ แต่ฝากให้พ่อค้า แม่ค้า คนขายของเรียนรู้ ปรับตัว นำเสนอรูปแบบบริการตาม “ชีวิตวิถีใหม่” หรือ ” New Normal” ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง