Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

171 views

ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการและประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบสถานที่ท่องเที่ยวมีประชาชนแออัด


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ศบค.ได้พูดคุยกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประสานความร่วมมือในการควบคุมโรค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง 3 ส่วน คือ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชน และภาครัฐ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก เช่น การไม่แออัด เว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย

ในส่วนของชายหาดบางแสน เมื่อเปิดแล้วพบปัญหา ทางท้องถิ่นก็ได้เร่งแก้ไข และสั่งปิดชายหาดชั่วคราว จากนี้คงจะมีมาตรการต่างๆเพิ่มเติม พร้อมย้ำว่าการใส่หน้ากากอนามัย เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19

กรณีคลาสเต้นในพื้นที่ปิด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของสถานออกกำลังกาย ที่เปิดให้บริการได้ แต่ยังคงอยู่ในกรอบ 5 ข้อหลัก ระหว่างเต้นต้องเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย

ขณะที่งานวิ่งต่างๆ ที่เตรียมจัดขึ้นปลายปีนี้ เห็นว่า ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะจัดงานได้หรือไม่ เพราะขณะนี้ยังมีเชื้อโรคอยู่ ก็ถือว่ามีความเสี่ยง เมื่อใกล้ถึงเวลาค่อยประเมินอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศและผ่านการกักกันตัวใน State Quarantine ของรัฐ จนครบ 14 วันแล้วนั้น ยืนยันว่าไม่ต้องไปกักตัวที่จังหวัดต่างๆอีก เพราะมีการตรวจโรคและดูแลสุขภาพ โดยหากกลับไปยังภูมิลำเนา ให้ยื่นใบรับรองการกักตัวใน State Qurantine แก่เจ้าหน้าที่ได้  หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่สายด่วน 1111


ข่าวที่เกี่ยวข้อง