Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

183 views

ศธ. ไม่บังคับสี-ลวดลายหน้ากากอนามัย


กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย ขอให้นึกถึงความปลอดภัยนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะมีลวดลายหรือไม่ก็ตาม

กพฐ. ให้โรงเรียนทุกแห่งยืดหยุ่นในเรื่องนี้ ขอให้ทุกคนในโรงเรียนสวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นหลัก


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง