Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

175 views

ขยายเวลาพักชำระหนี้บ้านมั่นคงออกไปอีก 3 เดือน สู้โควิด-19


ข่าวดี❗️สำหรับพี่น้องชาวโครงการบ้านมั่นคงกว่า 1 แสนครัวเรือนทั่วประเทศ ล่าสุด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ออกไปอีก 3 เดือนให้แก่สหกรณ์และสมาชิกโครงการฯ ที่ใช้สินเชื่อสร้างบ้านจาก พอช. จากเดิมที่จะครบกำหนดในเดือน มิ.ย. 63 ขยายเป็นเดือน ก.ย. 63

✅✅ เพื่อช่วยเหลือชาวชุมชนบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพและรายได้ โดยไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ จำนวน 119,956 ครัวเรือน หรือราว 5 แสนคน

ปัจจุบัน โครงการบ้านมั่นคงดำเนินการไปแล้ว 1,231 โครงการทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย การร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง