Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

371 views

เร่งพิจารณาช่วยเหลือคนไทยทุกกลุ่ม ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม หลังออกมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” และ “เยียวยาเกษตรกร” มาแล้ว


รัฐบาล เร่งพิจารณาช่วยเหลือคนไทยทุกกลุ่ม ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม หลังจากได้ออกมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” และ “เยียวยาเกษตรกร” มาแล้ว

ประชาชนอีก 4 กลุ่ม ที่กำลังพิจารณา ประกอบด้วย

1. กลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด/ ผู้สูงอายุ/ คนพิการ) 13 ล้านคน
2. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 2.4 ล้านคน
3. กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน
4. กลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน 1 ล้านคน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง