Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

170 views

กระทรวงศึกษาธิการประเมินภาพรวมวันแรกของการทดลองจัดการศึกษาทางไกล


นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภาพรวมวันแรกของการทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า จากการประเมินสถานการณ์ พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 5 คนต่อวัน หรือบางวันเป็นศูนย์ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เสี่ยงน้อย เช่น จังหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อเลย 10 จังหวัด และอีก 49 จังหวัดที่ไม่มีการแพร่ระบาดในรอบ 28 วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ศธ.จะเข้าไปมีส่วนช่วยดูแลในทุกด้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีทีวี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม

แต่หากยังคงมีการติดเชื้อ ทำให้ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้ง On-Air และ Online ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบหรือด้านการจัดการเรียนการสอน โดย สพฐ. ได้จัดอบรมพิเศษผ่านทางแพลตฟอร์มใหม่ให้กับครูทั่วประเทศ สำหรับในพื้นที่ที่ยังขาดความพร้อม

นอกจากนี้ ยังได้ลดภาระหน้าที่บางอย่างของครู เพื่อให้ครูได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับการเตรียมการสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ทั้งการประเมินโรงเรียน การสอบทั้งประเทศเพื่อวัดมาตรฐาน การแข่งขันชิงถ้วยรางวัลต่าง ๆ การจัดงานแข่งขันระหว่างโรงเรียน การจัดนิทรรศการที่มีอยู่เป็นประจำ ได้ประกาศงดทั้งสิ้น เพื่อให้ครูสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการดูแลนักเรียน และประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อปรับเข้าสู่การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ครูอาจจะต้องออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมากขึ้น ตรวจการบ้าน บันทึกคะแนนทดแทนการสอบที่อาจจะไม่สามารถจัดได้หากยังมีการระบาดเพิ่มขึ้น และที่สำคัญที่สุด ครูจะมีบทบาทสำคัญในการจัดสาระการเรียนรู้ให้ตรงกับความสามารถของเด็กที่แตกต่างกัน

ศธ. ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายให้ผู้ปกครองต้องซื้อโทรศัพท์มือถือ ทีวีใหม่ หรือซื้ออุปกรณ์เสริมใด ๆ มาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหากครอบครัวใดไม่มีความพร้อมในส่วนนี้ให้แจ้งมาที่โรงเรียน ทางโรงเรียนอาจเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษ หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ขอให้แจ้งปัญหาเข้ามาเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไข โดยขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุมชนและโรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง