Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

166 views

กทม. แจงละเอียดมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2


กรุงเทพมหานคร แจงละเอียดมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 สำหรับ

– ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร หรือเครื่องดื่ม
– การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์และวีดีทัศน์
– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนตี้มอลล์
– สถานออกกำลังกายฟิตเนส
– สถานการออกกำลังกายในร่ม
– สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ
– คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บ
– สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม
– สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้งอสมุดสาธารณะ หอศิลป์
– ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
– ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง