Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

150 views

วิธีการเข้ารับชมทีวีการศึกษา


วิธีการเข้ารับชมทีวีการศึกษา

  • ท่านสามารถรับชมช่องการศึกษาใหม่ทั้ง 17 ช่อง ผ่านทางทีวีดิจิตอลได้ โดยการปรับจูนเครื่องรับของท่าน
  •  สามารถศึกษารายละเอียดการจูนทีวีดิจิตอลได้จาก www.nbtc.go.th/tune
  • (กรณีดาวเทียมให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่ในเวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับเคเบิล และ iptv ผู้ให้บริการจะทำการปรับสัญญาณเพื่อให้รับชมได้ในเวลาเดียวกัน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง