Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

145 views

10 อันดับ จังหวัดลงทะเบียน “ไทยชนะ” สูงสุด


10 อันดับ จังหวัดลงทะเบียน “ไทยชนะ” สูงสุด

  1. กรุงเทพฯ 3,420 ร้าน
  2. ชลบุรี 877 ร้าน
  3. นนทบุรี 611 ร้าน
  4. สมุทรปราการ 545 ร้าน
  5. ปทุมธานี 423 ร้าน
  6. เชียงใหม่ 381 ร้าน
  7. สุราษฎร์ธานี 357 ร้าน
  8. นครราชสีมา 311 ร้าน
  9. ขอนแก่น 248 ร้าน
  10. สงขลา 219 ร้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง