Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

148 views

ไม่อยากโดนแฮ็กเฟซบุ๊กต้องทำอย่างไร ?


เมื่อสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการติดต่อสื่อสาร การค้าขาย รวมถึงการทำธุรกรรมออนไลน์

การใช้งานสื่อออนไลน์ อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆ ท่าน ซึ่งอาจทำให้มิจฉาชีพใช้โอกาสนี้ ทำการแฮ๊กเข้าระบบสื่อออนไลน์ของท่านมากระทำความผิด สร้างความเสียหายแก่ท่านได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น และลดช่องทางการก่ออาชญากรรมของเหล่ามิจฉาชีพ จึงขอแนะนำประชาชนผู้ใช้สื่อออนไลน์ปฎิบัติตามนี้

  • 1. เปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน และเป็นรหัสที่สามารถคาดเดาได้ยาก โดยไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
  • 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อออนไลน์
  • 3. การตั้งค่าเข้ารหัสความปลอดภัย 2 ชั้น ในกรณีที่แพลตฟอร์มนั้นๆ มีให้บริการ
  • 4. หากถูกคนรู้จักทักผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และถูกยืมเงิน ให้ตรวจสอบโดยการโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับผู้ยืมโดยตรง


ที่มา : กองปราบปราม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง