Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

409 views

แนะร้านตัดผม เสริมสวย ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย เป็นหนึ่งในกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนให้กลับมาเปิดบริการได้ในวันที่ 3 พ.ค.นี้ การเปิดบริการให้ปลอดภัยในส่วนผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการทุกคน ต้องให้ความสำคัญด้านความสะอาดสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและลูกค้าผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อย่างเคร่งครัด

จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคนที่ให้บริการ ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานแล้วไปพบแพทย์ทันที พนักงานทุกคนสวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวม Face shield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พนักงานต้องล้างมือบ่อยๆ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าคนต่อไป และห้ามให้บริการอื่นๆ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับใบหน้าของลูกค้า

จัดการสิ่งแวดล้อมภายในร้าน ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ที่นั่งรอรับบริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง ไม่ใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว

ส่วนอุปกรณ์ในการเสริมสวย เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการกับลูกค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การจัดเก้าอี้บริการลูกค้าต้องห่างกัน 1.5 – 2 เมตร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง