Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

133 views

เตือน‼ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Monzy โฆษณาเกินจริง


  • นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย.ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Monzy ทางอินสตาแกรมชื่อ“monzy.official”URL:https://www.instagram.com/monzy.official และเฟสบุ๊กชื่อ “คลับลดน้ำหนัก ลดความอ้วน Monzy” URL:https://www.facebook.com/Monzyofficial/ พบโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหาร Monzy โดยไม่ได้รับอนุญาต ระบุข้อความ เช่น “อาหารเสริมลดน้ำหนักปลอดภัยมี อย. รับประกัน 1 กล่อง ลดน้ำหนัก 1 -7 โล เป็นต้น
  •  อย.จึงสั่งระงับโฆษณา และดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้โฆษณา ฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต และประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ให้ตรวจสอบสถานที่ผลิต คือ บริษัท ไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร 13-1-28686-1-0036 สำหรับอาหารชื่อมอนซี่ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) (MONZY ( DIETARY SUPPLEMEMT PRODUCT) ) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีผู้ว่าจ้างผลิต โดยบริษัทฯ มีเอกสารบันทึกการผลิตเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ระบุ lot number: MZ3630118Y จำนวน 30,000 แคปซูล ขนาดบรรจุ 600 มิลลิกรัม/แคปซูล (ระบุ 10 เม็ด/แผง/กล่อง) (3,000 กล่อง) วันที่ผลิต 25 มกราคม 2561 ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่รุ่นการผลิตดังกล่าว จัดว่าเป็นอาหารปลอม
  • ทั้งนี้ การลดน้ำหนักอย่างถูกต้องควรปรึกษาแพทย์ อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างลดน้ำหนักผ่านสื่อออนไลน์มารับประทาน เพราะอาจปลอมปนสารอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากต้องการลดน้ำหนัก ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและควบคุมอาหาร รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม นอนหลับให้เพียงพอ
  •  หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Oryor Smart Application

ข่าวที่เกี่ยวข้อง