Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

155 views

ปักกิ่งเตรียมลดระดับมาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จากระดับ 4 เหลือ “ระดับ 2”


เฉิน เป้ย รองเลขาธิการรัฐบาลเทศบาลนครปักกิ่ง ประกาศว่า ปักกิ่งจะลดระดับมาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จากระดับสูงสุดเป็นระดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หลังจากไม่พบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่และผู้ป่วยจากต่างประเทศติดต่อกัน 13 วัน

ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงระดับต่ำของจีน ไม่ต้องถูกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

ผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตการณ์แบบกลุ่ม หรือกักตัวที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องกักตัวต่อแล้ว

✅✅ อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งจะยังดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลางและระดับสูง

ผู้ถือรหัสสุขภาพสีเขียว ซึ่งหมายถึงไม่มีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ชุมชนได้ เช่น

เจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุ

พนักงานจัดส่งอาหาร

พนักงานทำความสะอาด

✅✅ ทั้งนี้ ปักกิ่งได้ประกาศใช้มาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยหลังลดระดับมาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง