Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

340 views

ระวัง ‼️ “ทองคำยัดไส้”


  • กรณี มีข่าวแจ้งเตือนประชาชนที่จะซื้อทองคำ ปัจจุบันมิจฉาชีพสามารถทำเลียนแบบได้เนียนจนมองด้วยตาเปล่าไม่รู้ และเมื่อตะไบตรวจก็ไม่พบความผิดปกติ ซึ่งในตลาดต่างประเทศกำลังประสบกับปัญหา “ทองคำแท่งปลอม” ที่ถูกสอดไส้ด้วยโลหะอื่น ๆ เช่น ทองแดง หรือตะกั่ว เพื่อหลอกขายเป็นทองคำบริสุทธิ์ สำหรับประเทศไทยได้ตรวจสอบพบว่ามีร้านค้าออนไลน์ หรือพวกมิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงราคาทองคำสูงขึ้นหลอกขายทองคำยัดไส้ในรูปแบบต่าง ๆ

.

  • ทั้งนี้ ก่อนที่ประชาชนท่านใดจะเลือกซื้อทองคำ ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยให้ซื้อจากร้านค้ามีมาตรฐาน หรือซื้อจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence – BWC) เพราะเป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองแล้วว่าขายสินค้าคุณภาพตรงตามมาตรฐาน รวมทั้งขอให้สังเกตตราสัญลักษณ์ Hallmark ซึ่งเป็นตราประทับที่บอกมาตรฐานความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
  • Cr. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง