Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

67 views

อสม. ล้านคนให้ความรู้กัญชา ประชาชนตามหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้”


นายแพทย์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้หารือกับเครือข่ายประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือจาก อสม.กว่า 1 ล้านคน ในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา ทั้งประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดจากการเสพกัญชาเกินขนาด รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ แทนที่จะใช้เพื่อสันทนาการ

ด้าน นายแพทย์ ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้กัญชามีสรรพคุณทางการแพทย์ ในการบรรเทาอาการได้หลายโรค มีประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่น แต่ยังมีผู้ที่ควรระมัดระวังในการใช้กัญชา อาทิ ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ผู้ที่มีอาการตับและไตบกพร่อง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด และผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลและสอบถามข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์จากหน่วยงานสาธารณสุขหรือบุคลากรสาธารณสุข และหากต้องการปลูกหรือครอบครองกัญชา สอบถามที่สายด่วนกัญชง กัญชา 1556 กด 3


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง