Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

46 views

สะพาน “ไทย-ลาว” สุดคึกคักเดือนเดียว รถเข้า-ออก กว่า 6หมื่นคัน


กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า  ได้เก็บสถิติปริมาณรถเข้า-ออก สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จำนวน 4 แห่ง ในช่วงที่มีการเปิดประเทศและด่านพรมแดนระหว่างไทย-ลาว เดือน พ.ค.65 พบว่า มีปริมาณรถเข้า-ออกรวม 62,442 คัน เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.65 ช่วงที่ยังไม่เปิดประเทศและเปิดด่านพรมแดน มีปริมาณรถเข้า-ออกสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทั้ง 4 แห่งอยู่ที่ 39,590 คัน ดังนั้นจำนวนรถที่ใช้สะพาน 4 แห่งเพิ่มขึ้น 22,852 คัน มีรายละเอียดดังนี้

แขวงทางหลวงหนองคาย สรุปปริมาณรถเข้า-ออกสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ช่วงเดือน พ.ค.65 จำนวนรวม 22,855 คัน หากจัดประเภทรถ 3 อันดับแรกที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปมี 7,883 คัน รองลงมาเป็นรถบรรทุก 4 ล้อ 6,333 คัน และ รถบรรทุก 6 ล้อ 2,065 คัน เมื่อนำมาเทียบกับเดือน เม.ย.65 ที่ยังไม่มีการเปิดประเทศและเปิดด่านพรมแดนอยู่ที่ 12,104 คัน ดังนั้นจะมีปริมาณรถใช้สะพานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 10,751 คัน

แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปปริมาณรถเข้า-ออกสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ช่วงเดือน พ.ค.65 จำนวนรวม 13,283 คัน หากจัดประเภทรถ 3 อันดับแรกที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปมี 8,280 คัน รองลงมาเป็น รถยนต์ (นั่งไม่เกิน 7 คน) จำนวน 2,269 คัน และ รถบรรทุก 4 ล้อ 1,346 คัน เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.65 อยู่ที่ 9,408 คัน ดังนั้นมีปริมาณรถใช้สะพานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 3,875 คัน

แขวงทางหลวงนครพนม สรุปปริมาณรถเข้า-ออกสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ช่วงเดือน พ.ค.65 จำนวนรวม 13,461 คัน หากจัดประเภทรถ 3 อันดับแรกที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปมี 10,935 คัน รองลงมาเป็นรถยนต์ (นั่งไม่เกิน 7 คน) จำนวน 784 คัน และ รถบรรทุก 4 ล้อ 667 คัน เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.65 อยู่ที่ 9,772 คัน ดังนั้นมีปริมาณรถใช้สะพานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 3,689 คัน

และ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 สรุปปริมาณรถเข้า-ออกสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ช่วงเดือน พ.ค.65 จำนวนรวม 12,843 คัน หากจัดประเภทรถ 3 อันดับแรกที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปมี 7,382 คัน รองลงมาเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ 4,618 คัน และ รถบรรทุก 6 ล้อ 225 คัน เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.65 อยู่ที่ 8,306 คัน ดังนั้นมีปริมาณรถใช้สะพานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 4,537 คัน

รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงที่เปิดประเทศและเปิดด่านพรมแดนไทย-ลาว มีการใช้สะพานทั้ง 4 แห่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการคลายล็อกมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้คล่องตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ให้ข้อมูลภาพรวมการใช้บริการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จำนวน 3 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1, 2 และ 3 ตั้งแต่เปิดประเทศ เปิดด่านพรมแดนเชื่อมต่อประเทศลาว และลาวเปิดประเทศเช่นเดียวกัน

ทำให้จำนวนรถที่ใช้บริการสะพานทั้ง 3 แห่งเริ่มคึกคัก โดยเฉพาะสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 จ.หนองคาย ซึ่งขณะนี้ชาวไทยนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ สปป.ลาว เพื่อใช้บริการรถไฟลาว-จีน ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วย ส่วนพื้นที่ จ.มุกดาหาร และ นครพนม รถใช้บริการจะเป็นรถบรรทุกในการขนส่งสินค้า ผ่าน สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนาม และ ประเทศจีน


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง