Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

122 views

ไม่จริง❌ผักชีไม่สามารถล้างไตได้


  • จากที่มีข้อมูลแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นน้ำผักชีต้ม มีสรรพคุณล้างไตได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ❌
  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า จากการศึกษาข้อเท็จจริงตำรายาทางการแพทย์แผนไทยและข้อมูลการศึกษาวิจัยสมัยใหม่ พบว่าผักชีไม่สามารถล้างไตได้ เพราะในผักชีมีสารที่ทำให้เกิดการตกผลึกในไต และมีโพแทสเซียมสูงถึง 540 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งมีผลให้ไตทำงานหนักมากขึ้น ดังนั้นเมื่อรับประทานในปริมาณมากเกินไปเป็นเวลานาน จะมีผลต่อการเต้นของหัวใจ
  • สรรพคุณตามภูมิปัญญาของผักชี ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย แก้อาการกระหายน้ำ แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน ในส่วนข้อมูลเชิงประจักษ์ทางแผนปัจจุบัน ผักชีประกอบด้วยกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี เป็นผักที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในการนำมาใช้ประกอบอาหารต่างๆ
  • ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  • สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th โทร. 02-591-7007
  • หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง