Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

35 views

นายกฯสั่งสำรวจชุมชนแออัดทั่วกทม.-ทำแผนเผชิญเหตุ พร้อมสั่งดูแลผู้ประสบภัยหลังไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วานนี้ (21 มิ.ย.65) ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ และห้องเช่าเกือบร้อยหลังคาเรือน มีซอยแคบทำให้รถดับเพลิงและการลำเลียงน้ำเข้าไปฉีดดับเพลิงค่อนข้างยากลำบาก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ เร่งสำรวจพื้นที่ชุมชนแอดอัดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบันให้ครอบคลุม พร้อมกับให้วางแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีพื้นที่เข้าถึงยาก ให้มีการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและฝากกำลังใจถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การดูแลเบื้องต้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) แล้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง