Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

76 views

กรุงเทพฯ ยืน 1 ในเอเชีย!! อันดับ 2 ของโลก เมืองที่ดีที่สุดกลุ่ม “Digital Nomads” ปี 2022


เว็บไซต์ Instant Offices ผู้ให้บริการปรึกษาและจัดหาพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible Workspace) ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกจากสหราชอาณาจักร ได้จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกที่เหมาะสำหรับดิจิทัลโนแมด (Best Digital Nomad Cities Globally 2022) ทั้งยังถือเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

ปัจจุบันกระแสดิจิทัลโนแมด (Digital Nomad) หรือกลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศ ซึ่งใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการหารายได้กำลังเป็นที่นิยม โดยเว็บไซต์ Instant Offices ภายใต้บริษัท The Instant Group บริษัทด้านการหาผลลัพธ์การทำงานที่ยืดหยุ่นจากสหราชอาณาจักร จัดกรุงเทพมหานครเป็นอันดับที่ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับกลุ่ม “Digital Nomads” ประจำปี 2022 (Best Digital Nomad Cities Globally 2022) และถือเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย จากการจัดอันดับ 80 เมืองทั่วโลก

ปัจจัยการพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการจับจ่าย สภาพภูมิอากาศ ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต ทิวทัศน์ และการขนส่ง เป็นต้น โดยกรุงเทพฯ นำเสนออาหารท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมหลากหลาย ตลาดอาหารริมทาง (Street Food) ที่มีชีวิตชีวา พร้อมด้วยจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi กว่า 15,000 แห่ง และที่พักบางแห่งถือว่ามีราคาถูกที่สุดจากทุกเมืองที่ทำการสำรวจ

ถือเป็นโอกาสสำคัญ ในการต่อยอดขีดความสามารถภาคการท่องเที่ยวไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกมิติ โดยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ อีกทั้งหามาตรการ หรือจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง