Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

50 views

ห่วงเด็กเล็กติดเชื้อ!! หลังเปิดเทอมผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้น


นายกฯ มีความเป็นห่วงเด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับ/แพร่เชื้อโควิด-19  โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สั่งการกระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน หลังการเปิดภาคเรียน 1/2565 มาได้กว่าหนึ่งเดือน พบผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้น และกระจายตัวไปสู่ครอบครัว หลังจากมีการรายงานว่า เด็กประมาณครึ่งหนึ่งพบหลักฐานการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ

ขอให้ สถานศึกษาหมั่นทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ นายกรัฐมนตรียังฝากถึงผู้ปกครองควรสังเกตอาการ ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข Universal Prevention เพื่อความไม่ประมาทและลดความเสี่ยงในการรับ/แพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง