Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

411 views

16 พ.ย.นี้ ทำ – นำเข้า Power Bank ต้องมีใบอนุญาต เพราะเป็นสินค้าควบคุม หลังพบระเบิดบ่อย‼


  • นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. ได้กำหนดให้ Power Bank เป็นสินค้าควบคุม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชน หลังจากมีข่าว Power Bank ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ตามมาอยู่บ่อยครั้ง
  •  สมอ.ได้กำหนดให้ Power Bank เป็นสินค้าควบคุม คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มอก. 2879-2560  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  •  ส่งผลให้ Power Bank ในท้องตลาดทุกยี่ห้อ ต้องมีเครื่องหมาย มอก. รับรอง โดยผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าว รวมถึงร้านค้าที่ขายสินค้าจะต้องขายเฉพาะที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น
  •  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมาย กรณีที่ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และร้านค้าที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  •  สมอ. ได้เตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตตามมาตรฐาน มอก. 2879-2560 ให้กับผู้ประกอบการทุกรายแล้ว สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง